# دوستت_دارم

راه!

مُردن، راههای زیادی دارد مثلاً دوست داشتن تو     از: جلیل صفربیگی، بی تنــــــها، (چاپ اول، تهران: انتشارات فصل پنجم،‌1392)، صفحه 83.
/ 0 نظر / 79 بازدید